บทความการศึกษาอื่นๆ JS Bin
Get Adobe Flash player

amazon_banner180x180

jasong_banner

:: หน้าแรก :: บทความการศึกษา บทความการศึกษาอื่นๆ
1 การศึกษา : คุณภาพชีวิต (การศึกษาพาที) -:- ครูสำลี -:-
2 ผู้นำแห่งความสำเร็จ ตั๋ง โชคศิริ
3 9 โรคร้ายของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ตั๋ง โชคศิริ
4 ระวัง! "ดาบสองคม"
5 การศึกษาตลอดชีวิต พัฒนาคนไทยอย่างยั่งยืน
6 การยุบรวมสถานศึกษาเพื่อการพัฒนา
7 สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
8 การสิ้นสุดยุคของการสอน
9 ภาวะเด็กนิยม (Childism)
10 เมื่อกระทรวงศึกษาธิการ (บังคับ) ให้ครูและนักเรียนต้องพูดภาษาอังกฤษ
11 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
12 ศิลปะของการขอ (The Art of "the Ask")
13 การพัฒนาสมรรถนะของพื้นฐานทักษะการใช้เหตุผล (Basic Reasoning Skills)
14 เด็กอ่านยังไม่ออกเขียนยังไม่ได้แจกแท็บเล็ตทำไม ?
15 โรงเรียนสมบูรณ์แบบ Administrator
16 แนวทางแก้วิกฤตคุณภาพการศึกษาไทย
17 หลักสูตรสถานศึกษาแท้เพื่อผู้เรียนเป็นสำคัญ