บทความการศึกษา โดย อ.สำลี รักสุทธี JS Bin
Get Adobe Flash player

amazon_banner180x180

jasong_banner

:: หน้าแรก :: บทความการศึกษา สอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้ฯ

บทความการศึกษา โดย อ.สำลี รักสุทธี

1 สอนอย่างไรให้เด็กอ่านออก เขียนได้และคิดวิเคราะห์เป็น (ตอนที่ ๑๐)
2 สอนอย่างไรให้เด็กอ่านออก เขียนได้และคิดวิเคราะห์เป็น (ตอนที่ ๙)
3 สอนอย่างไรให้เด็กอ่านออก เขียนได้และคิดวิเคราะห์เป็น (ตอนที่ ๘)
4 สอนอย่างไรให้เด็กอ่านออกเขียนได้และคิดวิเคราะห์เป็น (ตอนที่ ๗)
5 สอนอย่างไรให้เด็กอ่านออก เขียนได้และคิดวิเคราะห์เป็น (ตอนที่ ๖)
6 สอนอย่างไรให้เด็กอ่านออก เขียนได้และคิดวิเคราะห์เป็น (ตอนที่ ๕)
7 สอนอย่างไรให้เด็กอ่านออก เขียนได้และคิดวิเคราะห์เป็น (ตอนที่ ๔)
8 สอนอย่างไรให้เด็กอ่านออก เขียนได้และคิดวิเคราะห์เป็น (ตอนที่ ๓)
9 สอนอย่างไรให้เด็กอ่านออก เขียนได้และคิดวิเคราะห์เป็น (ตอนที่ ๒)
10 สอนอย่างไรให้เด็กอ่านออก เขียนได้และคิดวิเคราะห์เป็น (ตอนที่ ๑)