การอบรมการคิดวิเคราะห์โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.มค.2 โรงแรมตักสิลา สารคาม JS Bin
Get Adobe Flash player

amazon_banner180x180

jasong_banner

:: หน้าแรก :: ประกาศ ข่าวประกาศจากครูสำลี ข่าวประกาศจากครูสำลี การอบรมการคิดวิเคราะห์โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.มค.2 โรงแรมตักสิลา สารคาม
( 0 โหวต )

การอบรมการฝึกคิดวิเคราะห์สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ณ โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม

(ตัวอย่างเนื้อหาการบรรยาย)

semina_mk2
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด

๑. ความหมาย การคิดคือกระบวนการทำงานของสมอง
๒. การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด คือการจัดการให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางสมอง
๓. ปัญหาอยู่ที่  ระบบ/ครู/การจัดการเรียนรู้
-ระบบ  เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด  /อาบน้ำร้อนมาก่อน
ความเชื่อเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ เช่น ผี เทวดา  บาปบุญ  นรก  สวรรค์
-ครูเผด็จการ  ครูกำหนด  ครูไม่เปิดใจกว้าง  ครูดูแคลนเด็ก
ถ้าเด็กอยู่กับครูที่มีใจกว้าง รักเด็กจะช่วยพัฒนาการคิดของเด็กได้อย่างดี
เพราะเด็กจะมีความรู้สึกต่อไปนี้
๑.รู้สึกไว้วางใจในตัวครู        
๒.รู้สึกอบอุ่น  ผ่อนคลาย  และสบายใจ
๓.รู้สึกเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น
๔.รู้สึกมีความมั่นคงในการอยู่ในห้องเรียน


๕.กล้าที่จะทำสิ่งที่ท้าทายความสามารถ ไม่วิตกหวั่นกลัวต่อความผิดพลาด
การจัดการเรียนรู้ของครูยังใช้วิธีบรรยายให้ความรู้ไปเรื่อยๆ ไม่มีสื่อกระตุ้นให้คิด  ไม่สร้างสถานการณ์เกิดความคิดด้านต่าง ๆ
- ครูคือพระเอก  /ผู้กำกับ
- ครูคือผู้ร้าย
*เด็กจะคิดวิเคราะห์ได้ดี  เด็กต้องได้รับการพัฒนาจากสถานการณ์และคำถาม ที่กระตุ้นให้เด็กคิดมาอย่างต่อเนื่อง.....

 

เนื้อหาการบรรยายของวิทยากร (อ.สำลี รักสุทธี) ดาวน์โหลดได้จากด้านล่างนี้

1. การจัดทำแผนประกอบสื่อ (PowerPoint)
2. ตัวอย่างแผนประกอบสื่อ (PowerPoint)
3. สอนให้คิดโดยใช้ภาษาไทยเป็นแกนหลัก (PowerPoint)

ภาพกิจกรรมการอบรมสามารถดูหรือดาวน์โหลดได้จากด้านล่างนี้เลยครับ

{AG}thinking-semina-mk2{/AG}

หมายเหตุ...ไฟล์ PowerPoint จะให้ดาวน์โหลดได้เป็นเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะเอาออก หากต้องการติดต่อที่ อ.สำลี ตามช่องทางนี้ครับ