วิทยฐานะและรางวัลที่ได้รับ JS Bin
Get Adobe Flash player

amazon_banner180x180

jasong_banner

:: หน้าแรก :: ผลงานครูสำลี วิทยฐานะและรางวัล
( 2 โหวต )

วิทยฐานะ ครูสำลี  รักสุทธี

 

จากครูสู่เด็ก  แล้วผลสะท้อนย้อนกลับมาสู่ครูอีกครั้ง  คือรางวัลชีวิตที่เด็กมอบให้ดังนี้

๑.  พ.ศ.  ๒๕๓๖  ดำรงตำแหน่งอาจารย์  ๓  ระดับ  ๖  ที่โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ

๒.  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ๓ ระดับ ๙ ที่โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ

๓.  ปัจจุบัน  (พ.ศ. ๒๕๕๓)  ดำรงตำแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ  สาขาภาษาไทย  ที่โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒)


*  ยังไม่กล้าฝันที่จะใฝ่ไปสู่  “ครูวิทยฐานะ  ครูเชี่ยวชาญพิเศษ” เหตุเพราะครูบ้านนอก เด็กบ้านนาอย่างเราจะไปได้ถึงรึ? แต่ลึกๆ ยังมีรอยฝันอยู่จาง ๆ

 

รางวัลที่ได้รับ (รางวัลชีวิต) พอสังเขป


ด้วยทำงานทุ่มเทเพื่อเด็ก จึงก่อให้เกิดรางวัลชีวิตตามมาดังนี้

๑.  พ.ศ. ๒๕๓๔  ครูผู้สอนภาษไทยดีเด่นของกลุ่มข่าหวายสัมพันธ์

๒. พ.ศ. ๒๕๓๔ ครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่นของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวาปีปทุม

๓.  พ.ศ. ๒๕๓๔ ครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่นของสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม

๔.  พ.ศ. ๒๕๓๕  ครูผู้จัดทำหนังสือส่งเสริมการอ่านดีเด่นของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม

๕.  พ.ศ. ๒๕๓๗ รับรางวัลรองชนะเลิศ  ครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่นของคุรุสภาจังหวัดมหาสารคาม

๖.  พ.ศ. ๒๕๔๕  รับรางวัลครูเกียรติยศ (Teacher  Awards)  รุ่นแรก รับรางวัลที่เมืองทองธานี

๗.  พ.ศ. ๒๕๕๐  รับรางวัลศิลปินดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวรรณกรรม จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม