ผลงานครูสำลี JS Bin
Get Adobe Flash player

amazon_banner180x180

jasong_banner

:: หน้าแรก :: ผลงานครูสำลี งานเขียนหนังสือและสื่ออื่นๆ
( 18 โหวต )

 ในวันแห่งความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งในชีวิตกับปริญญามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดูภาพทั้งหมด..คลิก !

( 4 โหวต )

วีดีโอคาราโอเกะ สำหรับงานผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ ให้ศิษย์เก่าชาววังจานทุกคนฝึกร้อง จะได้นำไปร้องในงานวันที่
14 เมษายน ครับ ผลงานสร้างสรรค์ดีๆจาก ครูสำลี  รักสุทธี (อีกแล้วครับท่าน)

1. เพลง บ้านเกิดโรงเรียนเก่า

2. เพลง ครูเก่าโรงเรียนเดิม

{jcomments on}

 

( 4 โหวต )

 

ผลงานการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ โดย ครูสำลี รักสุทธี

 

(ตัวอย่างหนังสือพอสังเขป)

01 02 03 04
06 07 08 09  11 12

ก้าวสู่ชีวิตครูด้วยหัวใจที่อัดแน่นด้วยอุดมการณ์  ความใฝ่ฝัน มุ่งจะสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและงานเพื่อเด็กให้ได้  จึงได้สร้างสรรค์สิ่งที่ตนเองฝันเพื่อเด็กนักเรียนและผู้ที่สนใจ ในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ หนังสือเสริมประสบการณ์ประกอบการเรียน บทกวี เรื่องสั้น แบบฝึกทักษะฯ หนังสือเกร็ดความรู้ หลักสูตรฯ เพลงประกอบการสอนต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งพอจะกล่าวอ้างได้ โดยสังเขป ดังนี้

๑. ร่วมกับนักเรียนจัดทำหนังสือพิมพ์  “หิ่งห้อย”  เพื่อเปิดเวทีให้นักเรียนได้คิด  เขียนในสิ่งที่เขาคิด และพัฒนาการใช้ภาษาไทย

๒. เสนอให้มีการจัดทำหนังสือพิมพ์กลุ่มชื่อ  “ข่าหวายสัมพันธ์” ซึ่งได้เขียนบทความทางการศึกษาประจำ  เพื่อสะท้อนการศึกษา  ชีวิต  ความเป็นของครู และเด็ก

๓. พ.ศ. ๒๕๓๔ รวมบทกวี “ไอดินและกลิ่นชอล์ก”  พิมพ์เอง อ่านเอง แจกเอง

๔. พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมบทกวี “เด็กน้อย” พิมพ์เอง อ่านเอง แจกเองด้วย

๕. พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมเรื่องสั้น “คือครูคน”  พิมพ์เอง อ่านเอง แจกเองด้วย

๖. พ.ศ. ๒๕๓๕ จัดทำแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  โดยสำนักพิมพ์ฟ้าอภัย

๗. พ.ศ. ๒๕๓๖ จัดทำหนังสืออ่านเสริมคำราชาศัพท์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  โดยสำนักพิมพ์ฟ้าอภัย

๘. พ.ศ. ๒๕๓๖ จัดทำหนังสืออ่านเสริมสำนวนภาษา สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  โดยสำนักพิมพ์ฟ้าอภัย

๙. พ.ศ. ๒๕๓๗ เขียน “พระพุทธเจ้า....มหาบุรุษผู้จุดแสงสว่างส่องโลก” โดยสำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา

๑๐. พ.ศ. ๒๕๓๗ เขียน “ศีล..สุดยอดวินัยของพุทธ” โดยสำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา

๑๑.  พ.ศ. ๒๕๓๘ เขียน “มงคลชีวิต ๓๘ ฉบับร้อยแก้วและร้อยกรอง” โดยสำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา

๑๒. พ.ศ. ๒๕๓๙ เขียน “สืบสาน  ตำนาน  ประเพณีของดีอีสาน”  โดยสำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา

๑๓. พ.ศ. ๒๕๔๐  เขียน “ฮีตสิบสอง  ครองสิบสี่”  โดยสำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา

๑๔. พ.ศ. ๒๕๔๔  เขียน/เรียบเรียง “นิทานพื้นบ้านอีสานและตำนานการก่อตั้งจังหวัด”  โดยสำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา

๑๕. พ.ศ. ๒๕๔๔ เขียน/รวบรวม/เรียบเรียง “ผญา.....ปรัชญาการดำเนินชีวิตอันล้ำค่าของชาวอีสาน”  และ “ฉบับมีคำแปลเป็นภาษาภาคกลาง” โดยสำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา

๑๖. พ.ศ. ๒๕๔๔  เขียน  “การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา”  โดยสำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา

๑๗.  พ.ศ.  ๒๕๔๕  เขียน  “การเขียนแผนฯที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ” โดยสำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา

๑๘.  พ.ศ.  ๒๕๔๔  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โดยสำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา

๑๙. พ.ศ. ๒๕๔๕ เขียนแผนการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลที่ ๒ โดยสำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา

๒๐. พ.ศ. ๒๕๔๖ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖ เกือบทุกกลุ่มสาระ  โดยสำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา

๒๑. พ.ศ. ๒๕๔๗ เขียนหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาคุณธรรมจำนวน  ๗ เล่ม  โดยสำนักพิมพ์ชมรมเด็ก

๒๒. พ.ศ. ๒๕๔๘ จัดทำแบบฝึกพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๖  โดยสำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา

๒๓. พ.ศ. ๒๕๔๙ จัดทำแบบฝักทักษะเสริมบทเรียน(จำนวนหลายเล่ม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โดยสำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา

๒๔. พ.ศ. ๒๕๕๐ จัดทำหนังสืออ่านเสริมประสบการณ์(จำนวนหลายเล่ม) เพื่อพัฒนาการอ่าน เขียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ โดยสำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา

๒๕. พ.ศ. ๒๕๕๑ จัดทำหนังสืออ่านคล่อง อ่านเร็ว  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ โดยสำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา

๒๖. พ.ศ. ๒๕๕๒ เขียน/เรียบเรียงหนังสือนิทานถิ่นดินแดนอีสานจำนวน ๕ เล่ม  เล่มละ  ๖ - ๑๐  เรื่อง  โดยสำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา

๒๗. พ.ศ. ๒๕๕๓  แต่งเพลงประกอบการเรียน  อ่าน  เขียน ภาษาไทย ป.๑-๓ เรียบเรียงเสียงประสานโดย  ห้องบันทึกเสียง  “Fig  studio”  มหาสารคาม

๒๘. พ.ศ. ๒๕๕๓  เขียน “สอนอย่างไรให้เด็กอ่านออกเขียนได้”  โดยสำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา

๒๙. พ.ศ. ๒๕๕๓ เขียน  “เทคนิคการจัดทำสื่อ นวัตกรรมและการเขียนแผนประกอบสื่อ นวัตกรรม”  โดยสำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา

๓๐.  พ.ศ. ๒๕๕๓  แต่งเพลงเพื่อครูและเด็ก เรียบเรียงเสียงประสาน โดยห้องบันทึกเสียง “Fig  studio”  มหาสารคาม

 

* ดูข้อมูลผลงาน อ.สำลี เพิ่มเติมได้ที่นี่

- สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา (พิมพ์ชื่อ สำลี รักสุทธี ในช่อง "ค้นหา" ได้เลย)

- ThailandBookCenter.com

- ซีเอ็ดบุ๊ค (หนังสือเสริมทักษะ)

- ซีเอ็ดบุ๊ค (สินค้าขายดี)

- ลิงค์อื่นๆจาก google

(อนาคตจะขอสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพิ่มเรื่อยๆ ตราบเท่าที่จะทำได้ เท่าที่จะมีแรงทำ !! )